☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Polkowice
Grafika zawierająca herb PSSE Polkowice

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb działania organu


Przedmiot działania i kompetencje

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Polkowice .

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat polkowicki .

 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach powołany jest z mocy ustawy do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami :
-  higieny środowiska ,
-  higieny pracy w zakładach pracy ,
-  higieny procesów nauczania i wychowania ,
-  higieny wypoczynku i rekreacji ,
-  zdrowotnymi żywności i żywienia i przedmiotów użytku ,
-  higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełnić personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia , w których są udzielane świadczenia zdrowotne .

 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej w Polkowicach .

 

5. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach wykonuje zadania powierzone mu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Polkowicach oraz zastępuje go w czasie jego nieobecności.

 6. Do zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach  należy :
a. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,
b. pobór prób i wykonywanie pomiarów środowiskowych,
c. opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
d. działalność przeciwepidemiczna,
e. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
f. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
h. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
i. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
j. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy   w  zakładach pracy,
k. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby  zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji  administracyjnych,
l. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
m. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania  i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
n. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
o. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością oraz   kosmetyków,
p. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach  transportu komunikacji publicznej,
q. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,
r. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji  sanitarno epidemiologicznej,


 
 
liczba odwiedzin: 233648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X