☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Polkowice
Grafika zawierająca herb PSSE Polkowice

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny


Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Polkowicach działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 90 poz. 575 z późn. zm. )

- ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 , z późn. zm. )

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. ) - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. )

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych ( Dz. U. Nr 162 poz. 1342 )

- statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach .

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Polkowicach jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2002 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Polkowicach została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod numerem księgi rejestrowej 99 00550.

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Polkowicach został nadany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. (Dz. U. Nr 10 z 4 listopada 2002 r. ) i stanowi załącznik nr 17 do tego zarządzenia.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Polkowicach prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Polkowicach kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji


 
 
liczba odwiedzin: 233656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X