☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Polkowice
Grafika zawierająca herb PSSE Polkowice

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Polkowicach


ul. Rynek 22
59-100 Polkowice

 

Zgłoś kwarantannę


 

Procedura Zlecenia Badania w kierunku SARS-CoV-2 dla Pacjentów Niesamodzielnych

W celu zlecenia pobrania wymazu u pacjenta przez karetkę:

 1. Lekarz POZ wprowadza dane pacjenta do sytemu gabinet.gov.pl
 2. Wystawia zlecenie pobrania i zaznacza pole „Potrzeba wysłania karetki wymazówki”
 3. Lekarz monitoruje wynik w systemie gabinet.gov.pl i informuje pacjenta.

W przypadku jednorazowych problemów z systemem gabine.gov.pl i niemożliwością wprowadzenia pacjenta do ww. systemu, lekarz wysyła FORMULARZ do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Adres e-mail : wymazy@wsse.wroclaw.pl w tytule wiadomości ZLECENIE LEKARZA POZ NA KARETKĘ WYMAZOWĄ)

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#mapa

Wzór zlecenia badań w kierunku SARS-CoV-2 dla Pacjenta Niesamodzielnego w przypadku braku możliwości wpisania w systemie gabinet.gov.pl


 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

e-mail : psse.polkowice@pis.gov.pl

e-PUAP: /psse-polkowice/skrytka 

 

Poniedziałek - Piątek godz. 725 - 1500

 


W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi najczęściej pojawiające się pytania


 


Wniosek o wydanie zaświadczenia


Ministerstwo Zdrowia i NFZ przedstawiają 14 najważniejszych zaleceń, które służą bezpieczeństwu zakupów:


 

 

zus1

zus2

 

 

 

KORONAWIRUS

 

 

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

 

Tytułem Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019

Informacja dla importerów żywności

 

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Polkowicach informuje, że w miesiącu grudniu 2019r.

Zostają wstrzymane zlecone  pobory oraz badanie próbek wody.

Grypa czy przeziebienie

 

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/informacja-dla-osob-doroslych-szczepienia-przeciwko-odrze/

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę      

 

Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące umieszczania znaku identyfikacji wizualnej “Niepodległa”.

KLAUZULA INFORMACJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679         z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.L. z 119  2016 r. Nr 119, str.1, ) – dalej RODO informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy                 Inspektor Sanitarny w Polkowicach z siedzibą w (59-100) Polkowicach przy ul. Rynek 22; telefon: 76/746-22-46; e-mail: psse.polkowice@pis.gov.pl. zwany dalej administratorem.
 2. Osobą wyznaczoną przez administratora do ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Romaszko, z którą można się skontaktować   pod numerem telefonu.:76/ 726-22-46  lub pod adresem e-mail: psse.polkowice@pis.gov.pl .,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ……………………………………

………………………………………………………………………………………….. i nie będą podlegały profilowaniu, nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ………………….. .
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ……………………/ mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa ……………………………….
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania                 w dowolnym memencie kontaktując się z nami osobiście w siedzibie przy ul. Rynek 22 w Polkowicach, lub w  inny sposób umożliwiający zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.polkowice@pis.gov.pl. lub na adres skrytki                        ePUAP:/psse-polkowice/skrytka.
 4. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan   prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Polkowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej w  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Polkowicach.

 

 

 

 

 

 

„Nie niszcz sobie serca”
Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie
tytoniu jest jedna z głównych przyczyn chorób serca i udaru
mózgu w Polsce.

Komunikat Ministra Zdrowia 

- dotyczy bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

Kampania na lata 2018-2019 dla przedsiębiorstw z cyklu „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy”               pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Zachęcamy pracodawców do wzięcia udziału w kampanii, której celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom. Więcej o kampanii: https://osha.europa.eu/pl/highlights/2018-coming-soon-and-will-bring-new-healthy-workplaces-campaign

 

Instrukcja HDM

 

Konkursu „Oddal to” dla ogółu społeczeństwa oraz Regulamin konkursu

Bezpieczni

 

 

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy tężcowi i krztuścowi.

 

Postanowienia Nr 21/15, dot Budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych.

 

 

„Kampania – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

 

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

 

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty,  billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

 

Broszura Broszura Ulotka Ulotka

 

Wiedzy HIV/AIDS

„Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™””

Postanowienia Nr 16/15
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
p.n. „Wydobywanie kopaliny za złoża kruszywa naturalnego „GOSTYŃ”,
usytuowanego na działce nr 10/6- obręb Gostyń gm. Gaworzyce.

 

 Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2015 jest bezpieczeństwo żywności, a hasłem „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Informacje związane
z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int  oraz na stronach Regionalnych Biur WHO.

WHO

5 kroków do bezpiecznej żywności

ulotka WHO -_wytyczne dla podróżujących

Bezpieczeństwo żywności

 

ZNS ŚROD.WAR. REALIZ. 2015R. OUOW Żelazny Most

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test –

akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS

 

Elektroniczna kartka walentynkowa

 

Wykrycia obecności atropiny i skopolaminy w produktach dla niemowląt i małych dzieci marki „Holle”.

 

 

Weekendowy telefon alarmowy (+48)  669 166 699

logo

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach, Sekcja Oświaty  Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS podjęła działania informacyjno-promocyjne związane z kampanią edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™, której inicjatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia.

Kampania rozpocznie się na poziomie ogólnopolskim dnia 20 listopada 2014 r.

 

 

e

 

SERWIS   INFORMACYJNY

 

log

logo

 

Konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży.

Szczegóły konkursu i wymagane dokumenty, przesłane w załączeniu, znajdują się także na stronie NIZP-PZH pod następującym

linkiem  http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1651&L=0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0%3E

 

 

Światowy Dzień Zdrowia

7 Kwiecień 2014

Choroby Wektorowe

 

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

 Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

·        Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedze jak należy sie chronić przed tymi chorobami;

·        Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

·        Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;

·        Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami.

 

Wstępne informacje o kampanii zostały już umieszczone na stronie internetowej WHO: http://www.who.int/campaigns/word-health-day/2014/event/en/index.html

 

 

20-02-2014

Komunikat GIS

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

? nie dotykać padłych zwierząt,

? nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,

? powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,

? w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

? osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

 

 

29-11-2013

Oddział Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Polkowicach informuje, że w ramach akcji "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!" przygotowany został podstawowy pakiet informacji z zakresu m in. organizacji szczepień ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek oraz Programu Szczepień Ochronnych dla rodziców i opiekunów dzieci. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.szczepienia.gis.gov.pl 

 

2013-11-15

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Polkowicach informuje, że rozpoczyna się społeczna kampania informacyjna pt. Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV w latach 2013-2014.

Oficjalna inauguracja kampanii odbędzie się 28 listopada br. w ramach konferencji prasowej w Państwowej Agencji Prasowej w Warszawie. Powyższa kampania organizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS (KC ds. AIDS) skierowana do środowisk medycznych, ma na celu zachęcenie do poznania i stosowania aktualnej wiedzy nt. zakażeń HIV i zapobiegania AIDS oraz zlecania badań w kierunku HIV, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS).

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej KC ds. AIDS. Informacje nt. kampanii są zamieszczane na bieżąco pod adresem: http://www.aids.gov.pl/?page=kampanie&act=pl&id=15

 

 

 

Grafika

Materiały Prasowe

 

 

INFORMACJA O KOKURSIE  

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Oświata Zdrowia i Promocji Zdrowia w Polkowicach informują, że Krajowe Centrum ds. AIDS ogłasza konkurs na ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI związaną tematycznie z profilaktyką HIV/AIDS. Szczegółowe zasady konkursu oraz wymagane parametry techniczne składanych prac znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

Załączniki:

·       Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na zakładkę do książki związaną tematycznie z HIV/AIDS REGULAMIN

·       OświadczenieOŚWIADCZENIE

 

Informacja nt. grzybów

Rozpoczął się sezon zbierania grzybów. Ta piękna polska tradycja może być źródłem wielkiej przyjemności wynikającej z obcowania z naturą podczas zbierania grzybów, i kulinarnej, gdy przygotowujemy z nich pyszne potrawy. Zachowujmy jednak najwyższą ostrożność! W Polsce występuje ponad 4,5 tys. gatunków grzybów – niektóre z nich stanowią istotny składnik potraw tradycyjnej kuchni polskiej. Znajomość grzybów to podstawowy warunek bezpiecznego grzybobrania, brak wiedzy w tym zakresie może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznego grzybobrania na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.grzybyjadalne.wordpress.com oraz do obejrzenia filmu edukacyjnego „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w którym przedstawiono główne zasady bezpiecznego zbierania i wykorzystania grzybów.

 

 

 

 

   Kampania informacyjna „Partnerstwo dla prewencji”

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje o rozpoczęciu  kampanii „Partnerstwo dla prewencji” koordynowanej przez  Centralny Instytut Ochrony Pracy                                                – Państwowy Instytut Badawczy.

Ulotki „Partnerstwo dla prewencji” można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Polkowicach ul. Rynek 22, w Oddziale Higieny Pracy.

Przedsiębiorcy, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy mogą wziąć udział w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: 

http://www.healthy-workplaces.eu/pl/

 

 
 
 
 
KAMPANIA   "KIBICUJ   ZDROWIU "

 

 
Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne materiały kampanii Kibicuj Zdrowiu!
można pobrać ze strony GIS http://www.pis.gov.pl/?dep=1077
 
Krajowe Centrum ds.  AIDS  uruchomiło stronę  http://www.aids.gov.pl/kampanie/2012/ 
 pod hasłem  "Baw sie dobrze w czasie UEFA Euro 2012, ale unikaj ryzykownych zachowań seksualnych". 
 
 
 
 

Miasta wolne od dymu tytoniowego!

Minął rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zaostrzającej zakaz palenia w miejscach publicznych. Badania GIS z lutego 2011 roku pokazują, że nowe przepisy znacznie zmniejszyły ryzyko narażenia na dym tytoniowy m.in. w obiektach sportowych (spadek o 72 %), restauracjach (o 68%), barach i pubach (o 49%), zakładach pracy (o 37%)  oraz na przystankach i w obiektach komunikacji miejskiej (o 33%).

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce

 

 

 

Komunikat rzecznika prasowego GIS

 

 

W Polsce nie obserwuje się epidemicznego występowania chorób zakaźnych. W związku z bardzo wysokim wskaźnikiem wyszczepialności (95 i więcej proc. w każdej grupie wiekowej) Polska ma znacznie lepsze wskaźniki niż wiele krajów Europy Zachodniej, w tym również Irlandia.

 

 Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prowadzi rejestr zachorowań na choroby zakaźne, w tym także odrę

W ostatnim raporcie na temat odry i różyczki (marzec 2011 - luty 2012) Polska raportuje 37 przypadków odry, co daje wskaźnik 1/1mln populacji.

Dla  porównania:

Irlandia 68,2/1mln, czyli kilkadziesiąt razy więcej!

Francja: 181,2/1mln.

Niemcy: 17,7/1mln.

W Polsce szczepienia dzieci przeciwko odrze są obowiązkowe. Szczepienie podstawowe wykonuje się skojarzoną szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 13-14 miesiącu życia. Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce podaje się w 10 roku życia. Szczepieniem tym objęta jest cała populacja dzieci w ww. roczniku. W stosunku do dzieci powyżej 10 roku życia, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce, systematycznie uzupełnia się brakującą dawkę szczepionki, nie później niż do ukończenia 19 roku życia. Dotyczy to dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 r. Polskie służby sanitarne z zadowoleniem przyjmują apele skierowane do kibiców o zaszczepienie się przed wyjazdem. Z pewnością może to ograniczyć niebezpieczeństwo przywleczenia tej choroby do Polski.

Kompletnie niezrozumiałe jest mówienie o botulizmie czy wściekliźnie w Polsce. Możliwe, że autorzy przepisali ulotki przygotowane wcześniej dla jakiejś innej imprezy w innym kraju. Od ok. 20 lat nie było w Polsce ani jednego przypadku zachorowania na botulizm na skutek spożycia żywności z obrotu handlowego. Od kilkunastu lat nie zanotowano również zachorowań na wściekliznę.   W ostatnich latach odnotowano również wyraźny spadek liczby zachorowań na WZW A. Nie obserwuje się występowania dużych ognisk epidemicznych, a jedynie pojedyncze ogniska, będące skutkiem zawleczenia zakażeń HAV na skutek wyjazdów turystycznych do krajów o nadal wysokiej endemiczności ich
Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS

 

 
 

 Plakat

 

 

 

 

20 października 2010 r.

 

Wyniki badania trzech edycji Programu "Trzymaj Formę" :  http://stajazdrowia.gov.pl 

 

 

 

 

 

Strony, na których można uzyskać rzetelne informacje odnośnie "dopalaczy" oraz działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narkomania.gov.pl/portal

 

 

 

http://www.doplaczeinfo,pl

 

 

 

 

 

 

20 maja 2008 r.

Informujemy, iż uruchomiony został krajowy  serwis informacyjny o jakości wody

w kąpieliskach w sezonie 2008 pod adresem:   

http://www.pzh.gov.pl/page/?id=734

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl  znajduje się  Zarządzenie Nr 14/05 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03 listopada 2005r. w sprawie ustalenia "Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia, na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków ( H5N1)".

 

 

 

 Ptasia grypa - najczęściej zadawane pytania

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat ptasiej grypy zaczerpniętymi ze strony internetowej WHO i zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej GIS www.gis.gov.pl.

 

Lewe menu >Epidemiologia> Informacje> Ptasia grypa

 

 

Wskazówki

Sekcja Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku informuje o zamieszczeniu materiałów dotyczących "Wskazówek  do interpretowania przepisów art.11,12,17,18,19,20 do Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności." 

 

Lewe menu > Działalność PSSE  > Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku > Wskazówki

 

 

 

 

 

 

 

  

Wytworzył:
Katarzyna Romaszko
Udostępnił:
Urszula Jezierska
(2004-05-14 10:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Romaszko
(2020-11-16 07:08:51)
 
 
liczba odwiedzin: 253370

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X